Er zijn al 58 Selected Partners aangesloten!

Er zijn al 58 Selected Partners aangesloten!

close

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst, zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de laatste wijziging in het dossier. Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen en relevant zijn voor je medische dossier.

Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken en opvragen. Stuur hiervoor een verzoek inclusief een kopie van je identiteitsbewijs naar info.boxtel@iriseyeclinics.eu.

Gegevensverstrekking aan derden

Bij gegevensverstrekking op verzoek van derden geldt in algemene zin het volgende. Vooraf is gerichte toestemming van de cliënt vereist en noodzakelijk aantoonbaar. De vragende partij geeft zoveel mogelijk aan over welke gegevens hij al beschikt en welke aanvullende informatie hij wil ontvangen. Iris Eye Clinics geeft uitsluitend de gevraagde informatie en beperkt zich tot feitelijke gegevens en bevindingen over de medische gegevens van de cliënt.