Er zijn al 57 Selected Partners aangesloten!

Er zijn al 57 Selected Partners aangesloten!

close

Informatie op deze website
Om je een zo goed mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden van Iris Eye Clinics, streven wij ernaar je op deze website betrouwbare en actuele informatie te geven. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie volledig juist is op het moment dat je deze leest of in de context waarin je deze gebruikt. We aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van onze website.

Lasik Centrum Zuid Nederland BV en Stichting Lasik Centrum Zuid Nederland zijn onderdeel van Iris Holding BV

Informatie op andere websites
Ook accepteren we geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden, waarnaar we in deze site eventueel verwijzen. We kunnen geen enkele garantie geven over de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Privacy
Alle gegevens die je invoert op deze website, gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor je aan ons verstrekt. Zonder je toestemming zullen we nooit persoonlijke gegevens aan derden verstrekken. Wet- en regelgeving informatisering en gegevensuitwisseling in het patiëntproces zijn op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Copyright
We hebben veel aandacht besteed aan de inhoud van deze website. Je mag dan ook geen beelden en/of teksten zonder onze toestemming overnemen en elders publiceren.