Er zijn al 58 Selected Partners aangesloten!

Er zijn al 58 Selected Partners aangesloten!

close

Bespreek je klacht met de medisch specialist

Als je een klacht hebt, kun je in eerste instantie contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Iris Eye Clinics of de behandelend medisch specialist. Dat kan telefonisch via 0411 66 00 88 of door een e-mail te sturen naar info.boxtel@iriseyeclinics.eu

De vertrouwenspersoon kan als mediator de klacht met de medisch specialist voor je bespreken en vervolgens aan je terugkoppelen. Uiteraard is er ook een mogelijkheid om een individuele afspraak te maken met de behandelend medisch specialist. Beiden willen graag de oorzaak van de klacht met je bespreken. Dit is een zeer directe manier van werken, die niet voor iedereen eenvoudig is. Toch is het belangrijk om de behandelend medisch specialist inhoudelijk te informeren over de klacht, zodat een mogelijke oplossing tussen beiden besproken kan worden. De ervaring leert dat de meeste klachten op deze wijze verholpen worden.

Contact opnemen met de klachtencommissie

Kom je er vervolgens met de vertrouwenspersoon en/of de behandelend medisch specialist toch niet uit, neem dan contact op met de Klachtencommissie Iris Eye Clinics. Stuur een e-mail naar klacht@iriseyeclinics.eu. Of richt je brief aan: Iris Eye Clinics, t.a.v. Klachtencommissie, Bosscheweg 149, 5282 WV Boxtel.

Vervolgstap

Als er na het nemen van bovenstaande stappen nog geen oplossing is gevonden, dan is dit de vervolgstap. Alle leden van ZKN zijn na het behalen van het ZKN-keurmerk automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Deze bestaat uit drie leden en is onafhankelijk en onpartijdig. Deze Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de kliniek. Het indienen van je klacht kan via de website van de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken

Als je het formulier op de website hebt ingevuld, dan zijn je klacht en gegevens geregistreerd bij de Geschillencommissie. Daarmee is je klacht in behandeling en een zaak. De Geschillencommissie kan vragen om aanvullende informatie en om het voldoen van het klachtengeld. Wanneer de benodigde informatie is ontvangen en het klachtengeld voldaan, hoor je of deze in behandeling kan worden genomen. Als dat zo is, start de Geschillencommissie een onderzoek naar de oorzaken van de klacht. De kans bestaat dat de Klachtencommissie van Iris Eye Clinics contact met je opneemt, om alsnog samen de klacht op te lossen (schikken). Tijdens het behandelen van de klacht zullen beide partijen hierbij schriftelijk of mondeling worden gehoord, dit naar het oordeel van de Geschillencommissie. Hierna zal de zitting worden gepland. Tijdens de zitting wordt het onderzoek afgerond met een officiële uitspraak. Na ongeveer een maand kun je de uitspraak verwachten. Deze uitspraak bestaat uit een oordeel over de gegrondheid van je klacht en een advies ter verbetering van de zorgverlening. Daarna is de zaak afgehandeld.

Aandachtspunten

Houd tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • Om een gedegen onderzoek te doen, kan het noodzakelijk zijn je medische dossier te raadplegen. Hiervoor vragen we van tevoren schriftelijk toestemming.

  • Bij de behandeling van je klacht kun je je altijd laten bijstaan door derden. De kosten van deze bijstand zijn voor eigen rekening.

  • Getracht wordt de klacht zo snel mogelijk te behandelen. Omdat kwaliteit en zorgvuldigheid belangrijk zijn, moet je rekening houden met een gemiddelde periode van acht weken tot afhandeling van de zaak.

  • De Geschillencommissie is niet bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen. Een verzoek daartoe zal rechtstreeks doorgestuurd worden naar je zorgverlener, in dit geval Iris Eye Clinics.

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie rondom het proces bij de Geschillencommissie, zoals bovengenoemde stappen op de hoofdlijnen, verloop van het tijdspad en het klachtengeld zijn terug te lezen op de website van de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Uiteraard kun je tijdens kantooruren ook contact opnemen met de Klachtencommissie Iris Eye Clinics via 0800 664 664 1.